MORTIFIKATION


PANTEBREVE

Et ejer­pan­te­brev el­ler pan­te­brev, der end­nu ik­ke er ble­vet di­gi­ta­li­se­ret i ting­lys­nings­sy­ste­met, og som er bort­kom­met i pa­pir­form, kan ik­ke af­ly­ses* af ting­bo­gen.